prijava-2017-kamp

Postoji opcija organizovanog prevoza na relaciji Beograd-Vršac-Beograd. Cena je 2000 dinara u oba pravca.

Napomena: Prijava ce biti potvrdjena putem maila i postaje vazeca prilikom prijema prve uplate.

uputstvo